Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Thư viện mã nguồn
Rewrite Url, thật đơn giản!
Ngày cập nhật: 04/09/2008 10:54:41 CH
Lượt xem: 15.016    Lượt tải: 524    Bình luận: 9
Kỹ thuật rewrite URL là kỹ thuật dùng để che giấu url thật nhằm chống lại khả năng tấn công vào url. Ví dụ này mô tả cách Rewrite Url trong ASP.NET
Hệ thống quản lý bán hàng - NOP Commerce (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:36:49 CH
Lượt xem: 13.461    Lượt tải: 1.365    Bình luận: 30
Hệ thống quản lý bán hàng với đầy đủ chức năng từ việc quảng bá, hiển thị sản phẩm đến việc quản lý thuế, bán hàng, giao hàng,... Sử dụng ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Hệ thống quản trị nội dung - Umbraco CMS (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:54:53 CH
Lượt xem: 11.048    Lượt tải: 1.248    Bình luận: 19
Hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở rất nổi tiếng của Umbraco, đáp ứng đầy đủ các chức năng của 1 hệ thống quản trị nội dung. Hệ thống chạy trên ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Microsoft ASP.NET 2.0 Forum
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Lượt xem: 9.953    Lượt tải: 2.426    Bình luận: 20
Đây là một forum mã nguồn mở do các lập trình viên của Microsoft phát triển, dựa trên công nghệ ASP.NET 2.0 và CSDL MS SQL Server. Đây cũng chính là forum mà ASP.NET đang sử dụng.
Chuyển đổi số thành chữ (dùng trong tiền tệ)
Ngày cập nhật: 12/10/2009 9:48:25 SA
Lượt xem: 9.687    Lượt tải: 262    Bình luận: 6
Đây là 1 class đơn giản có chức năng chuyển đổi số thành chữ (dùng trong tiền tệ)
Hệ thống quản lý khách hàng - SplendidCRM (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:49:16 CH
Lượt xem: 8.214    Lượt tải: 1.317    Bình luận: 13
Hệ thống quản lý khách hàng Splendid CRM đáp ứng các chức năng của 1 hộ thống quản lý khách hàng chuẩn, Hệ thống chạy trên ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Lấy tỷ giá từ Web Site Ngân Hàng Nhà Nước
Ngày cập nhật: 15/08/2009 10:55:35 SA
Lượt xem: 6.442    Lượt tải: 874    Bình luận: 2
Thực hiện bóc tác nội dung từ Web Site NHNN để lấy tỷ giá
FCK Editor 2.6.4.1 cho ASP.NET
Ngày cập nhật: 29/08/2009 10:46:22 CH
Lượt xem: 4.416    Lượt tải: 440    Bình luận: 6
FCK Editor 2.6.4.1 cho ASP.NET đã được cấu hình chạy ổn định trên ASP.NET với skin Silver và Language Vietnamese
Yet Another Forum (ASP.NET 2.0 - C#)
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Lượt xem: 4.374    Lượt tải: 866    Bình luận: 1
Đây là một forum mã nguồn mở rất tốt, dựa trên công nghệ ASP.NET 2.0 và CSDL MS SQL Server.
FreeTextBox Example
Ngày cập nhật: 29/08/2008 10:29:49 SA
Lượt xem: 4.180    Lượt tải: 538    Bình luận: 4
Sử dụng FreeTextBox để xây dựng chức năng soạn thảo văn bản trên Web


  Tổng số: 13 Trang: / 2 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com