Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Thư viện mã nguồn
Microsoft ASP.NET 2.0 Forum
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Lượt xem: 10.065    Lượt tải: 2.428    Bình luận: 20
Đây là một forum mã nguồn mở do các lập trình viên của Microsoft phát triển, dựa trên công nghệ ASP.NET 2.0 và CSDL MS SQL Server. Đây cũng chính là forum mà ASP.NET đang sử dụng.
Hệ thống quản lý bán hàng - NOP Commerce (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:36:49 CH
Lượt xem: 14.060    Lượt tải: 1.368    Bình luận: 30
Hệ thống quản lý bán hàng với đầy đủ chức năng từ việc quảng bá, hiển thị sản phẩm đến việc quản lý thuế, bán hàng, giao hàng,... Sử dụng ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Hệ thống quản lý khách hàng - SplendidCRM (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:49:16 CH
Lượt xem: 8.459    Lượt tải: 1.325    Bình luận: 13
Hệ thống quản lý khách hàng Splendid CRM đáp ứng các chức năng của 1 hộ thống quản lý khách hàng chuẩn, Hệ thống chạy trên ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Hệ thống quản trị nội dung - Umbraco CMS (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:54:53 CH
Lượt xem: 11.359    Lượt tải: 1.257    Bình luận: 19
Hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở rất nổi tiếng của Umbraco, đáp ứng đầy đủ các chức năng của 1 hệ thống quản trị nội dung. Hệ thống chạy trên ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Multi Upload by Flash & C#
Ngày cập nhật: 01/02/2008 12:00:00 SA
Lượt xem: 3.961    Lượt tải: 1.148    Bình luận: 4
Upload nhiều file cùng lúc sử dụng giao diện Flash và mã .NET
Lấy tỷ giá từ Web Site Ngân Hàng Nhà Nước
Ngày cập nhật: 15/08/2009 10:55:35 SA
Lượt xem: 6.561    Lượt tải: 877    Bình luận: 2
Thực hiện bóc tác nội dung từ Web Site NHNN để lấy tỷ giá
Yet Another Forum (ASP.NET 2.0 - C#)
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Lượt xem: 4.487    Lượt tải: 867    Bình luận: 1
Đây là một forum mã nguồn mở rất tốt, dựa trên công nghệ ASP.NET 2.0 và CSDL MS SQL Server.
FreeTextBox Example
Ngày cập nhật: 29/08/2008 10:29:49 SA
Lượt xem: 4.257    Lượt tải: 538    Bình luận: 4
Sử dụng FreeTextBox để xây dựng chức năng soạn thảo văn bản trên Web
Rewrite Url, thật đơn giản!
Ngày cập nhật: 04/09/2008 10:54:41 CH
Lượt xem: 15.180    Lượt tải: 524    Bình luận: 9
Kỹ thuật rewrite URL là kỹ thuật dùng để che giấu url thật nhằm chống lại khả năng tấn công vào url. Ví dụ này mô tả cách Rewrite Url trong ASP.NET
Upload file bằng giao thức FTP
Ngày cập nhật: 01/02/2008 12:00:00 SA
Lượt xem: 3.298    Lượt tải: 505    Bình luận: 1
ASP.NET cung cấp cho chúng ta nhiều gói thư viện lập trình, các lập trình viên dễ dàng vận dụng các thư viện này để xây dựng ứng dụng với nhiều tính năng mạnh mẽ. Trong ví dụ này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng giao thức FTP để upload file lên Server.


  Tổng số: 13 Trang: / 2 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com