Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Thư viện mã nguồn
Hệ thống quản lý bán hàng - NOP Commerce (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:36:49 CH
Lượt xem: 14.060    Lượt tải: 1.368    Bình luận: 30
Hệ thống quản lý bán hàng với đầy đủ chức năng từ việc quảng bá, hiển thị sản phẩm đến việc quản lý thuế, bán hàng, giao hàng,... Sử dụng ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Microsoft ASP.NET 2.0 Forum
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Lượt xem: 10.064    Lượt tải: 2.428    Bình luận: 20
Đây là một forum mã nguồn mở do các lập trình viên của Microsoft phát triển, dựa trên công nghệ ASP.NET 2.0 và CSDL MS SQL Server. Đây cũng chính là forum mà ASP.NET đang sử dụng.
Hệ thống quản trị nội dung - Umbraco CMS (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:54:53 CH
Lượt xem: 11.358    Lượt tải: 1.257    Bình luận: 19
Hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở rất nổi tiếng của Umbraco, đáp ứng đầy đủ các chức năng của 1 hệ thống quản trị nội dung. Hệ thống chạy trên ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Hệ thống quản lý khách hàng - SplendidCRM (Open Source)
Ngày cập nhật: 02/09/2009 6:49:16 CH
Lượt xem: 8.459    Lượt tải: 1.325    Bình luận: 13
Hệ thống quản lý khách hàng Splendid CRM đáp ứng các chức năng của 1 hộ thống quản lý khách hàng chuẩn, Hệ thống chạy trên ASP.NET 3.5 và MS SQL Server 2005
Rewrite Url, thật đơn giản!
Ngày cập nhật: 04/09/2008 10:54:41 CH
Lượt xem: 15.180    Lượt tải: 524    Bình luận: 9
Kỹ thuật rewrite URL là kỹ thuật dùng để che giấu url thật nhằm chống lại khả năng tấn công vào url. Ví dụ này mô tả cách Rewrite Url trong ASP.NET
FCK Editor 2.6.4.1 cho ASP.NET
Ngày cập nhật: 29/08/2009 10:46:22 CH
Lượt xem: 4.510    Lượt tải: 440    Bình luận: 6
FCK Editor 2.6.4.1 cho ASP.NET đã được cấu hình chạy ổn định trên ASP.NET với skin Silver và Language Vietnamese
Chuyển đổi số thành chữ (dùng trong tiền tệ)
Ngày cập nhật: 12/10/2009 9:48:25 SA
Lượt xem: 10.474    Lượt tải: 263    Bình luận: 6
Đây là 1 class đơn giản có chức năng chuyển đổi số thành chữ (dùng trong tiền tệ)
FreeTextBox Example
Ngày cập nhật: 29/08/2008 10:29:49 SA
Lượt xem: 4.257    Lượt tải: 538    Bình luận: 4
Sử dụng FreeTextBox để xây dựng chức năng soạn thảo văn bản trên Web
Multi Upload by Flash & C#
Ngày cập nhật: 01/02/2008 12:00:00 SA
Lượt xem: 3.961    Lượt tải: 1.148    Bình luận: 4
Upload nhiều file cùng lúc sử dụng giao diện Flash và mã .NET
Gọi Asynchronous Web Services trong ASP.NET 2.0
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Lượt xem: 4.018    Lượt tải: 486    Bình luận: 3
Ví dụ này, hướng dẫn bạn gọi Asynchronous Web Services (Web Service bất đồng bộ) trong ASP.NET 2.0


  Tổng số: 13 Trang: / 2 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com