Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
BÀI VIẾT
Tự động hóa kiểm tra phần mềm với QuickTest Professional 8.2
Ngày đăng: 17/07/2007 10:45:35 SA      Tác giả: Hoàng Phi & Ngô Văn Toàn (Global CyberSoft Vietnam)
Lượt xem: 3.735    Phản hồi: 0
Ngày nay tự động hóa được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực, mục đích thường rất đa dạng và tùy theo nhu cầu đặc thù của từng lĩnh vực, tuy nhiên điểm chung nhất vẫn là giảm nhân lực, thời gian và sai sót. Ngành CNTT mà cụ thể là phát triển phần mềm (PTPM) cũng không ngoại lệ. Như chúng ta biết, để ...
Giải pháp kiểm tra tự động phần mềm với QuickTest Professional
Ngày đăng: 17/07/2007 10:25:42 SA      Tác giả: Trương Minh Sử Nhiên (Công ty Tân Thiên Niên Kỷ)
Lượt xem: 2.748    Phản hồi: 1
Bài viết này giới thiệu giải pháp và quy trình ứng dụng QTP đã được áp dụng thành công ở một số dự án. ...


  Tổng số: 2 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com