Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
BÀI VIẾT
Nắm bắt sơ đồ thực thi với SQL Server 2005 Profiler
Ngày đăng: 22/08/2008 12:15:33 CH      Tác giả: M.Hà (Theo Techrepublic)
Lượt xem: 1.652    Phản hồi: 0
Sơ đồ thực thi là một trong những công cụ tốt nhất để chẩn đoán các lỗi truy vấn nhằm điều chỉnh thực thi các truy vấn trên SQL Server. Trong các phiên bản trước của SQL Server 2005, tùy chọn duy nhất để thực thiện truy vấn là những sơ đồ văn bản hay sơ đồ thực thi bằng đồ thị đối với các truy ...


  Tổng số: 1 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com