Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Chuyên mục Microsoft ASP.NET MVC Framework

Sửa thông tin bài viết [VIDEO]: Giới thiệu ASP.NET MVC

10 Tháng Giêng 2014 - Pluralsight Video (ASP.NET)
Lượt xem: 1.724     Phản hồi: 0

Series này giới thiệu cho chúng ta một số kỹ thuật lập trình với ASP.NET MVC dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với mô hình MVC, gồm:

1. Giới thiệu tổng quan.

2. Cài đặt môi trường bằng Web Platform Installer

3. Các công cụ

4. Tạo mới 1 project

5. Models, Views, Controllers

6. Thực hành thay đổi một số tính năng

7. Unit Testing

8. Javascript và CSS

9. Tóm tắt các kiến thức

Liên kết để xem series: goo.gl/vXbLeq

 BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com