Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU - VIDEO
VIDEO
Bài 09: Bảo mật, phân quyền Web Site với Membership và Login Controls
Ngày đăng: 02/10/2007 4:52:43 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 11.978    Phản hồi: 4
Trong bài này, các bạn sẽ khám phá các tính năng bảo mật, phân quyền trong ASP.NET 2.0. Hơn nữa, các bạn sẽ học cách phân nhóm, phân quyền (role-based security) và sử dụng các nhóm, quyền này để truy nhập Web Site. ...
Bài 01: Kiến thức cơ bản về Forms Authentication trong ASP.NET
Ngày đăng: 29/09/2009 11:08:55 SA      Tác giả: Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 8.449    Phản hồi: 4
Trong bài này, các bạn sẽ học các kiến thức cơ bản về Forms Authentication trong ASP.NET ...
Bài 02: Tạo giao diện trên Web Forms
Ngày đăng: 15/09/2007 9:23:49 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 7.238    Phản hồi: 2
Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu các điều khiển (server controls) của ASP.NET 2.0 mà Visual Web Developer Express Edition hỗ trợ. Và làm quen với một số tính năng của Visual Web Developer Express Edition. ...
Bài 11: Xây dựng 1 ứng dụng thi trắc nghiệm (gồm 4 phần)
Ngày đăng: 02/05/2008 12:42:37 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 6.583    Phản hồi: 0
Trong bài này, các bạn sẽ được hướng dẫn làm chương trình thi trắc nghiệm từ các kiến thức của các bài hướng dẫn trước ...
Bài 08: Làm quen với GridView và FormView
Ngày đăng: 02/10/2007 4:47:18 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 5.644    Phản hồi: 1
Trong bài này, các bạn sẽ học cách làm quen với các điều khiển GridView và FormView và vận dụng các tính năng của chúng để xóa, sửa và hiển thị dữ liệu trong CSDL một cách dễ dàng. ...
Bài 01: Data Access Layers trong ứng dụng ASP.NET
Ngày đăng: 10/08/2008 10:56:08 CH      Tác giả: Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 5.466    Phản hồi: 5
Trong bài này, các bạn sẽ được hướng dẫn tạo ra 1 Data Access Layer sử dụng 1 dataset định kiểu tường minh (typed dataset) cho ứng dụng ASP.NET đơn giản. ...
Bài 06: Tạo tính năng ASP.NET AJAX cho ứng dụng Web
Ngày đăng: 07/08/2008 2:57:18 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 5.235    Phản hồi: 1
Trong bài này, các bạn sẽ học cách cài đặt tính năng Microsoft ASP.NET AJAX cho một ứng dụng Web có sẵn. Mọi thao tác hết sức đơn giản! ...
Bài 02: Bắt đầu làm quen với ASP.NET AJAX Control Toolkit
Ngày đăng: 05/11/2007 5:24:41 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 5.080    Phản hồi: 0
Trong bài này, các bạn sẽ xây dựng ứng dụng AJAX với ASP.NET AJAX Control Toolkit. ...
Bài 01: Bắt đầu với Visual Web Developer Express
Ngày đăng: 15/09/2007 9:12:05 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 4.718    Phản hồi: 0
Trong bài này, các bạn sẽ làm quen với Visual Web Developer Express Edition và học cách xây dựng ASP.NET Web sites. ...
Bài 03: Tìm hiểu về Events và Postback
Ngày đăng: 15/09/2007 9:26:24 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 4.404    Phản hồi: 0
Tronfg bài này, các bạn sẽ học cách sử dụng các sự kiện (events) và cách vận dụng các sự kiện (events) khi có phản hồi (postback) ...


  Tổng số: 43 Trang: / 5 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com