Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU - VIDEO
VIDEO

Sửa thông tin bài viết Bài 04: Thực hiện cập nhật 1 phần trong trang với ASP.NET AJAX

07 Tháng Tám 2008 - Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 2.906     Phản hồi: 0

Trong bài này, các bạn sẽ học cách cập nhật 1 phần trong trang với ASP.NET AJAX và cách sử dụng TimerControl để điều khiển các AJAX callback thường xuyên.

Watch the video   |   Download the video   |   Get VB code  or  C# code
BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com