Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Chuyên mục Microsoft® LINQ®
Bài 04: Các truy vấn LINQ to SQL
Ngày đăng: 07/12/2009 3:12:51 CH      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 4.625    Phản hồi: 0
Thực hiện các truy vấn SQL bằng ngôn ngữ LINQ ...
Bài 03: Tổng quan về thiết kế Object Relational (O R)
Ngày đăng: 26/01/2009 11:11:00 CH      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 3.024    Phản hồi: 3
Thiết kế đối tượng quan hệ (O R Designer) cung cấp một hình ảnh thiết kế trực quan cho việc tạo LINQ to SQL để tổ chức các thực thể và sự kết hợp (các mối quan hệ) dựa trên các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu ...
Bài 02: Giới thiệu về các truy vấn LINQ
Ngày đăng: 26/01/2009 11:10:00 CH      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 4.934    Phản hồi: 0
Một câu truy vấn là một biêu thức gọi ra dữ liệu từ dữ liệu nguồn. Câu truy vấn thường nói rõ trong ngôn ngữ truy vấn dữ được thiết kế cho mục đích riêng. Các ngôn ngữ khác nhau đã được phát triển theo thời gian cho các loại dữ liệu nguồn ...
Bài 01: Giới thiệu về LINQ
Ngày đăng: 03/01/2009 12:05:44 SA      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 6.584    Phản hồi: 0
LINQ là viết tắt của từ Language - Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu. ...


  Tổng số: 4 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com