Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP
Generate Sitemaps for Google, MSN/Live, Yahoo, Ask on the fly using an ASP.NET HttpHandler
Ngày đăng: 30/12/2010 3:25:45 CH      Tác giả: Theo Internet
Lượt xem: 1.941    Phản hồi: 0
Here is a brief overview of how SiteMap HttpHandler will work: A request for SiteMap, will be intercepted and passed to our SiteMap HttpHandler which will generate the SiteMap XML ...
Sử dụng mã bảo vệ CAPTCHA với ASP.NET
Ngày đăng: 19/03/2010 11:56:04 CH      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 10.918    Phản hồi: 6
Bài này hướng dẫn các bạn sử dụng CAPTCHA để bảo vệ WebSite ...
Upload file trong CreateUserWizard của ASP.NET 2.0 Membership
Ngày đăng: 12/08/2009 11:42:00 SA      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 4.149    Phản hồi: 1
Theo yêu cầu của 1 bạn thành viên trong diễn đàn, tôi xin trợ giúp bằng 1 ví dụ cụ thể ...


  Tổng số: 3 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com