Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP
Bài 03: Required Field Validator Control
Ngày đăng: 22/04/2008 2:57:27 CH      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 9.089    Phản hồi: 1
Trong bài này, các bạn sẽ học cách sử dụng Required Field Validator Control để bắt buộc người sử phải nhật dữ liệu. ...
Bài 02: Các loại điều khiển ràng buộc dữ liệu (validation server controls)
Ngày đăng: 03/10/2007 9:23:18 SA      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 7.696    Phản hồi: 1
Bài này sẽ giới thiệu sơ lược về cac điều khiển ràng buộc dữ liệu (validation server controls) ...
Bài 01: Giới thiệu
Ngày đăng: 03/10/2007 9:00:01 SA      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 3.111    Phản hồi: 2
ASP.NET cung cấp cho người lập trình nhiều loại điều khiển ràng buộc dữ liệu (validation server controls) và việc sử dụng các điều khiển này hết sử dễ dàng. ...


  Tổng số: 3 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com