Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP
Thiết lập Connection Strings đến MS Excel
Ngày đăng: 20/08/2008 11:33:21 CH      Tác giả: connectionstrings.com
Lượt xem: 2.749    Phản hồi: 0
Hướng dẫn thiết lập các kiểu kết nối đến MS Excel ...
Thiết lập Connection Strings đến CSDL SQL Server 2005
Ngày đăng: 17/08/2008 11:08:43 SA      Tác giả: connectionstrings.com
Lượt xem: 6.136    Phản hồi: 2
Hướng dẫn thiết lập các kiểu kết nối đến CSDL SQL Server 2005 ...
Mã hoá trong SQL Server 2005
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Database Journal
Lượt xem: 2.025    Phản hồi: 0
Mã hoá là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Những dữ liệu nhạy cảm như số CMT, số thẻ tín dụng, mật khẩu… cần phải được bảo vệ trước vô vàn mối nguy hiểm tấn công hiện nay. Trong SQL Server 2000 bạn có thể tự tạo các hàm của riêng mình hoặc sử dụng các DLL ngoài để mã hoá dữ liệu ...


  Tổng số: 3 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com