Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP
Thiết lập Connection Strings đến MS Excel
Ngày đăng: 20/08/2008 11:33:21 CH      Tác giả: connectionstrings.com
Lượt xem: 2.749    Phản hồi: 0
Hướng dẫn thiết lập các kiểu kết nối đến MS Excel ...
Thiết lập Connection Strings đến CSDL SQL Server 2005
Ngày đăng: 17/08/2008 11:08:43 SA      Tác giả: connectionstrings.com
Lượt xem: 6.136    Phản hồi: 2
Hướng dẫn thiết lập các kiểu kết nối đến CSDL SQL Server 2005 ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 1
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo DatabaseJournal)
Lượt xem: 2.081    Phản hồi: 0
Như bạn có lẽ đã biết, Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. Ngoài ra, nó cung cấp một khả năng viết kịch bản cho các lệnh này vì thế mà chúng tôi có thể hoạch định và chạy chú ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 2
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo DatabaseJournal)
Lượt xem: 2.285    Phản hồi: 1
Phần I của loạt này chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh PowerShell và SMO đơn giản.Trong phần II này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về PowerShell cũng như các đặc tính của nó kết hợp với SMO. Nếu bạn đã từng biết sơ qua các ngôn ngữ lập trình như PERL, Python hay C thì có thể tìm thấy điểm tương ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phầ̀n 3
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo DatabaseJournal)
Lượt xem: 1.484    Phản hồi: 0
Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 4
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.414    Phản hồi: 0
Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập Power Shell, SMO và WMI cmdlet đơn giản. Phần III chỉ dẫn viết mã PowerShell và kết nối với SQL Server. Phần 4 sẽ giới thiệu cách sử dụng mã PowerShell để lặp nội dung tập tin và kết nối tới các máy chủ khác. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 5
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.317    Phản hồi: 0
Trong phần V này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cách sử dụng PowerShell và kịch bản PowerShell trong việc tạo cơ sở dữ liệu và một số vấn đề khác ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 6
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.202    Phản hồi: 0
Trong phần 6 này, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cách sử dụng PowerShell và các kịch bản để backup cơ sở dữ liệu. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 7
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.109    Phản hồi: 0
Mỗi một phần trong loạt bài này đều minh chứng cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để trình bày các đối tượng của SQL Server. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 8
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.336    Phản hồi: 0
Trong phần 8 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để hiển thị các thuộc tính đối tượng cho tất cả các đối tượng SQL Server. ...


  Tổng số: 19 Trang: / 2 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com