Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP
Giới thiệu Enterprise Library - Data Access Application Block
Ngày đăng: 20/08/2007 10:26:04 SA      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 2.880    Phản hồi: 0
Enterprise Library - Data Access Application Block (DAAB) cung cấp một số chức năng hết sức đơn giản để truy xuất, thực thi dữ liệu. Các ứng dụng có thể vận dụng DAAB dễ dàng và linh hoạt trong nhiều trường hợp như truy xuất dữ liệu để hiển thị (Select), các thao tác (Insert, Delete, Update, .. ...


  Tổng số: 1 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com