Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
EBOOKS
Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa (Tiếng Việt)
Ngày cập nhật: 21/05/2009 12:24:40 CH
Người cập nhật: thanhtungo@yahoo.com
Lượt xem: 1.042     Lượt tải: 118     Bình luận: 2

Trí tuệ nhân tạo là một môn học bắt buộc của dân IT, ebook này khá hay sẽ giúp tăng nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn muốn tìm hiểu.


 

Ghi chú: Bạn phải trước khi download.
BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com