Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
EBOOKS
Các hàm API dành cho VB
Ngày cập nhật: 21/05/2009 12:23:41 CH
Người cập nhật: thanhtungo@yahoo.com
Lượt xem: 487     Lượt tải: 5     Bình luận: 0

VB tuy đã có nhiều hàm hỗ trợ cho lập trình hệ thống, tuy nhiên những hàm này không đủ để viết một chương trình can thiệp vào hệ thống được, để can thiệp sâu vào trong hệ thống các bạn phải sử dụng các hàm API do hệ điều hành cung cấpVậy API có [...]


 

Ghi chú: Bạn phải trước khi download.
BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com