Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
EBOOKS
UNDERSTANDING AJAX: USING JAVASCRIPT TO CREATE RICH INTERNET APPLICATIONS
Ngày cập nhật: 01/02/2008 12:00:00 SA
Người cập nhật: thanhtungo@yahoo.com
Lượt xem: 1.232     Lượt tải: 528     Bình luận: 0

Cuốn sách chỉ ra cách thức chính xác làm thế nào để tạo ra những trình ứng dụng Internet đa dạng và khả dụng.

Không chỉ hướng dẫn cách viết mã các chương trình ứng dụng dựa trên công nghệ AJAX, tác giả Joshua Eichorn đề cập đến toàn bộ chu trình phát triển từ sử dụng các chương trình CASE (computer-aid software engineering) và thiết kế thông qua quá trình gỡ lỗi.

Nội dung chính gồm:
  • Công nghệ AJAX tác động như thế nào đến chu trình phát triển Web thông thường.
  • Các rắc rối phát sinh từ mô hình AJAX và cách để tránh lỗi.
  • Bổ sung các công nghệ lõi AJAX, bao gồm đối tượng XMLHttpRequest.
  • Tận dụng tồi đa các dữ liệu phẩn hồi tới một chương trình AJAX sử dụng cả XSLT và JSON.
  • Xây dựng các chương trình AJAX (nguyên tắc và các nguồn lực có thể download được).
  • Nghiên cứu giải quyết các vần đề phát sinh từ thực tế trong môi trường AJAX;
  • Các thư viện và bộ công cụ đơn giản hóa việc phát triển các chương trình AJAX, bao gồm Sarissa, script.aculo.us và HTML_AJAX.
  • Lỗi các chương trình AJAX.
  • Hỗ trợ các trình duyệt không có XMLHttpRequest bằng cách sử dụng IFrame hay cookies.
  • Danh sách các thư viện bao gồm PHP, .NET, Java và những thư viện khác có thể sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ nào.

Sách bao gồm 352 trang, ngôn ngữ tiếng Anh, NXB Prentice Hall PTR, in lần thứ nhất 11/08/2006 

Ghi chú: Bạn phải trước khi download.
BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com