Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
EBOOKS
Công cụ LINQPad dùng để học LINQ
Ngày cập nhật: 13/04/2009 2:42:00 CH
Người cập nhật: thanhtungo@yahoo.com
Lượt xem: 1.695     Lượt tải: 241     Bình luận: 3LINQPad cho phép bạn tác động vấn tin các cơ sở dử liệu SQL với 1 ngôn ngữ hiện đại là: LINQ. Nói lời tạm biệt tới SQL Management Studio. LINQPad hổ trợ mọi thứ trên C# 3.0 và Framewrok 3.5 chẳn hạn như :

1. LINQ to SQL
2. LINQ to Objects
3. LINQ to XML

LINQPad cũng là 1 cách tuyệt vời để học LINQ, nó "ra đời" với 200 ví dụ từ cuốn sách C# 3.0 in a Nutshell. Học được sức mạnh của LINQ và lập trình chức năng.

LINQPad không chỉ là công cụ truy vấn LINQ, nó cũng là môi trường tích hợp đoạn mã mẫu (code snippet), thực thi ngay tức khắc bất kỳ các biểu thức hoặc tập hợp các câu lệnh C# 3.0 hoặc VB 9 .

LINQPad là miễn phí và không đòi hỏi cài đặt; chỉ tải về và chạy.


 

Ghi chú: Bạn phải trước khi download.
BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com