Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
TIN TỨC

Sửa thông tin bài viết Phần mềm Khai báo Hải quan điện tử & Quản lý thanh khoản cho loại hình Gia công và SXXK

01 Tháng Mười 2009 - Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 2.304     Phản hồi: 0Khai báo hải quan điện tử và thanh khoản Softech-ECS

Softech – ECS, phần mềm đóng gói chuyên về khai báo Hải quan điện tử và quản lý nghiệp vụ cho các doanh nghiệp hoạt động gia công – sản xuất xuất khẩu. Với đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ xuất nhập khẩu, theo chuẩn mực của Tổng cục Hải quan Việt Nam cùng các quyết định, thông tư mới nhất và được cập nhật thường xuyên, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIA CÔNG–SẢN XUẤT XUẤT KHẨU SOFTECH - ECS
Bao gồm các phân hệ:
Loại hình sản xuất xuất khẩu.
Khai báo thông tin điện tử:

* Đăng ký Nguyên Phụ Liệu.
* Đăng ký Sản Phẩm.
* Đăng ký Định mức.
* Đăng ký tờ khai Nhập (In tờ khai với đầy đủ thông tin qui định, quản lý kết quả xử lý tờ khai, tự động tính thuế)
* Đăng ký tờ khai Xuất (In tờ khai với đầy đủ thông tin qui định, quản lý kết quả xử lý tờ khai).
* Nhập thông tin từ file Excel (Nguyên phụ liệu, sản phẩm, định mức, tờ khai nhập, tờ khai xuất)

Quản lý thông tin khai báo điện tử:

* Theo dõi, thống kê Nguyên Phụ Liệu đã đăng ký
* Theo dõi, thống kê Sản phẩm đã đăng ký
* Theo dõi, thống kê Định Mức đã đăng ký
* Theo dõi, thống kê tờ khai Nhập đã đăng ký.
* Theo dõi, thống kê tờ khai Xuất đã đăng ký.
* Theo dõi Nguyên phụ liệu tồn của tờ khai.
* In báo cáo định mức của sản phẩm.
* Cập nhập thực xuất cho tờ khai.

Thanh khoản tờ khai:

* Theo dõi thanh khoản tờ khai (Chưa thanh khoản, thanh khoản một phần, thanh khoản hết).
* Tự động cảnh báo tờ khai đến hạn thanh khoản.
* Theo dõi nguyên phụ liệu tồn sau các lần thanh khoản.
* Chức năng tự động cân đối nhập xuất (Kiểm tra lượng Nguyên phụ liệu tham gia thanh khoản)
* Tự động tạo lập các biểu mẫu báo cáo thanh khoản theo mẫu của Hải Quan.

Loại hình gia công.
Khai báo thông tin điện từ:
Đăng ký hợp đồng gia công:

* Cập nhập loại sản phẩm
* Cập nhập Nguyên Phụ Liệu
* Cập nhập Sản phẩm
* Cập nhập Phụ kiện
* Theo dõi hợp đồng gia công đã khai báo.
* Liệt kê danh sách hợp đồng gia công đã đăng ký.

Đăng ký phụ kiện:

* Khai báo phụ kiện.
* Theo dõi phụ kiện
* Danh sách phụ kiện đã đăng ký

Đăng ký Định mức:

* Khai báo định mức.
* Theo dõi định mức
* Danh sách định mức đã đăng ký.

Tờ khai gia công chuyển tiếp:

* Tờ khai gia công chuyển tiếp nhập
* Tờ khai gia công chuyển tiếp xuất
* Theo dõi tờ khai gia công chuyển tiếp
* Danh sách tờ khai gia công chuyển tiếp đã khai báo.

Tờ khai:

* Tờ khai nhập khẩu
* Tờ khai xuất khẩu

Loại hình đầu tư:
Khai báo thông tin điện từ:

* Tờ khai nhập khẩu
* Tờ khai xuất khẩu
* Loại hình kinh doanh:

Khai báo thông tin điện từ:

* Tờ khai nhập khẩu
* Tờ khai xuất khẩu

II. NHỮNG LỢI ÍCH KHI ỨNG DỤNG SOFTECH-ECS VÀO DOANH NGHIỆP

* Quản lý toàn bộ thông tin khai báo, số liệu xuất nhập khẩu tại cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, qua đó giúp cho việc báo cáo các số liệu được dễ dàng và thuận lợi theo nhiều tiêu chí khác nhau.
* Với phần mềm Softech – ECS, doanh nghiệp khai báo dữ liệu đến Hải Quan theo chuẩn “truyền nhận dữ liệu” của Tổng Cục Hải Quan.
* Doanh nghiệp có thể khai báo nhiều loại hình đến nhiều Chi cục Hải quan trong cả nước có hỗ trợ khai báo dữ liệu từ xa.
* Nhập liệu nhanh và chính xác nhờ danh mục dữ liệu chuẩn, khả năng in tờ khai trực tiếp trên mẫu ấn chỉ của Hải quan.
* Tự động kiểm tra tính đúng đắn của các nội dung khai báo làm giảm sai sót của người dùng tới mức tối đa.
* Sử dụng khai báo theo mô hình đại lý: Khả năng khai báo và quản lý tờ khai cho nhiều doanh nghiệp.
* Theo dõi thanh khoản tờ khai, cảnh báo các tờ khai đến hạn cần thanh khoản, theo dõi nguyên phụ liệu tồn sau các lần thanh khoản.
* Tự động tính toán và thanh khoản chính xác với quy trình quản lý thanh khoản của Hải quan
* Chức năng thanh khoản áp dụng được cho tất cả các tình huống nghiệp vụ từ đơn giản phức tạp.
* Tạo lập các báo cáo thanh khoản theo mẫu của Hải quan quy định

WebSite: http://haiquandientu.softech.vn


Trụ sở chính:
15 Quang Trung, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3840888 - Fax: 0511.3810278
WebSite: http://www.softech.vn


Chi nhánh tại miền Nam:

35 Ba Vì, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38476166 - Fax: 08.39480459
WebSite: http://www.hntvn.comBÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com